Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami naršykite toliau arba spauskite mygtuką. Daugiau apie privatumo politiką.Sutinku arba Nesutinku
Valiutų kursai
 
Kalendorius
1 °C, Vilnius

Čia pirkti saugu, nes skelbimo autorius - patvirtinęs savo duomenis

Taisyklės

 

Sveikas, Gerbiamas Vartotojau!

 

Susipažinkite:

 

 

Portalo taisyklės
Skelbimų centras taisyklės

Skelbimu centras taisyklės

I.Bendrosios nuostatos.
II.Vartotojų duomenų sauga.
III.Tapatybės patvirtinimas.
IV.Mokamos paslaugos.
V.Nemokamos paslaugos.
VI.Taisyklių pažeidimas.
VII.Skelbimucentras atsakomybė.
VIII.Slapukų naudojimas.
IX.Sąlygų keitimas.
X.Taikoma teisė.

I. Bendrosios nuostatos.

1.1.Internetinės svetainės www.skelbimucentras.com; www.skelbimucentras.lt ; www.skelbimucentras.ru (toliau – skelbimucentras) veiklą vykdo UAB „Naganas“, juridinio asmens kodas 30488877, buveinės adresas Lietuvininkų g. 18, Šilutė, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – paslaugos teikėjas).

1.2. Šiomis taisyklėmis nustatoma skelbimucentras veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei skelbimucentras vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – taisyklės).

1.3. Skelbimucentras vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti skelbiamą skelbimą portale, skelbiamą skelbimą parduotuvėje (toliau – Skelbimas), naudotis skelbimucentras teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis skelbimucentras (toliau – vartotojas).

1.4. Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems skelbimucentras vartotojams.

1.5. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis skelbimucentras. Jeigu vartotojas nesutinka su bent viena iš šių taisyklių sąlyga, tai tokiam vartotojui nesuteikiama teisė naudotis skelbimucentras ir vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš skelbimucentras svetainės.

II.Vartotojų duomenų sauga.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymo taisykles pateikiama internetinės svetainės skiltyje „skelbimucentras – Taisyklės. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės “.

III.Tapatybės patvirtinimas.

Informacija apie tapatybės patvirtinimą pateikiama internetinės svetainės skiltyje „skelbimucentras – Taisyklės. Tapatybės patvirtinimas “.

IV.Mokamos paslaugos.

4.1. Skelbimucentras svetainėje už nurodytą mokestį vartotojas gali:

4.1.1. užsakyti mokamas papildomas paslaugas: skelbimo paryškinimą, iškėlimą, žodžiu „skubus“, Vip-ženklu, rekomenduojamas skelbimas, facebook reklama, rinktis nuolaidų planą, žodžių planą.

4.1.2. Skelbimo įkėlimas į reklama pateikiama informacija svetainės skiltyje „skelbimucentras – Informacija lankytojams. Reklama“.

4.1.3. Vartotojas negali anuliuoti papildomai užsakytos paslaugos.

4.2. Už skelbimucentras suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba portalo kreditais. Portalo kreditus įsigijimo būdus galima rasti prisijungus prie vartotojo paskyros „Kita“, „Sąskaita“. Per trečiuosius asmenis ar kitais būdais įsigyti portalo kreditai negalioja ir skelbimucentras turi teisę tokius portalo kreditus panaikinti bei reikalauti vartotojo atlyginti skelbimucentras patirtus nuostolius.

4.3.Skelbimų patalpinimo, bei papildomų paslaugų kainos nurodomos skelbimų talpinimo skiltyje.

4.4.Skelbimucentras turi teisę vienašališkai keisti skelbimucentras teikiamų paslaugų įkainius, pristatyti naujas paslaugas ir (arba) apmokestinti nemokamas paslaugas, naikinti nenaudojamas mokamas paslaugas.

V.Nemokamos paslaugos.

5.1. Skelbimo įkėlimas-NEMOKAMA paslauga.

5.2. Parduotuvės sukūrimas-NEMOKAMA paslauga.

VI.Taisyklių pažeidimas.

6.1. Vartotojas privalo laikytis skelbimucentras taisyklių. Skelbimucentras turi teisę be atskiro vartotojo įspėjimo skelbimus, neatitinkančius taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar įspėti.

6.2.. Vartotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei bei Lietuvos Respublikos teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.

6.5. Vartotojui pažeidus taisykles ar galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, skelbimucentras pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti vartotojo priėjimą prie skelbimucentras ar naudojimąsi skelbimucentras paslaugomis.

VII.Skelbimucentras atsakomybė.

7.2. Skelbimucentras neatsako už skelbime pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ir (ar) jų turinį, taip pat ir žalą, padarytą vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo skelbimucentras.

7.3. Už prisijungimo vardą, slaptažodį, redagavimo naudojimą yra atsakingas pats vartotojas. Skelbimucentras neatsako už žalą, kurią vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo vartotojo informacija.

7.4. Skelbimucentras neatsako už www.skelbimucentras ar svetainės duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo skelbimucentras veiklos.

VIII. Slapukų naudojimas.

8.1. Norėdamas vartotojui pasiūlyti visavertes internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas, skelbimucentras naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Skelbimu centras svetainėje slapukai įdiegiami siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę naudotis siūlomomis funkcijomis arba jas patobulinti ir padėti naudotojui naršyti svetainėje.

8.2.Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs sutinkate dėl slapukų naudojimu.

8.3. Užblokavus, pašalinus ar išjungus slapukus. Interneto svetainė www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt tinkamai ir ar visiškai neveiks. Jūsų nustatytos parinktys bus pašalintos arba tinkamai neveiks. Dėl šių priežasčių, nerekomenduojame vartotojui išjungti slapukų. Daugumą slapukų nustatyti taip, kad nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje.

IX. Sąlygų keitimas.

9.1.Skelbimucentras turi teisę vienašališkai keisti taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas.

9.2.Vartotojui, toliau naudojantis www.skelbimucentras svetaine, pakeitus ar papildžius taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su taisyklių pakeitimais. Įkeltus taisyklių pakeitimus registruotas vartotojas turės patvirtinti ir susipažinti su naujomis ar papildytomis taisyklėmis.

X.Taikoma teisė.

10.1.Skelbimucentras veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Bet kokie ginčai bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

INTERNETINĖS SVETAINĖS

WWW.SKELBIMUCENTRAS.COM, WWW.SKELBIMUCENTRAS.RU, WWW.SKELBIMUCENTRAS.LT

Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau - Taisyklės) tikslas – reglamentuoti Asmens duomenų tvarkymą, atliekamą UAB „Naganas“ internetinės svetainės www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt veikloje, ir numatyti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi sutinkamai su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, Įmonės procedūrų, nustatančių tinkamam ir saugiam Asmens duomenų tvarkymui būtinas taisykles, reikalavimais.

Taisyklės reglamentuoja UAB „Naganas“ bei jo darbuotojų veiksmus automatiniu ir neautomatiniu būdu tvarkant duomenų subjektų Asmens duomenis, asmens duomenų tvarkymo tikslus, teikimo šaltinius, taip pat nustato duomenų subjektų, kurių duomenis tvarko UAB „Naganas“, teises, asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

UAB „Naganas“ užtikrina, kad Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiose Taisyklėse nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Tvarkomi Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kokie reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti, taip pat tikslūs, o prireikus atnaujinami ir saugojami šiose Taisyklėse nustatyta tvarka bei terminais.

UAB „Naganas“ taikydamas organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą Asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

Tais atvejais, kuomet atliekant Taisyklėse numatytus veiksmus yra tvarkomi duomenys, nesudarantys Asmens duomenų, Taisyklėse nėra taikomos.

Taisyklės yra privalomos visiems internetinės svetainės www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt Klientams ir darbuotojams.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Internetinė svetainė – svetainė, esanti adresu www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt.

1.2.Paslaugos teikėjas – UAB „Naganas“ buveinės adresas: Lietuvininkų g. 18, LT-99184 Šilutė, juridinio asmens kodas 304388877.

1.3.Klientas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Asmuo, kuris patalpina norimą skelbimą ir/ar susikuria savo internetinę parduotuvę, bei kuris yra laikomas galutinis teikiamos paslaugos vartotojas.

1.4.Asmens duomenys – Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikia registruodamasis internetinėje svetainėje.

1.5. Asmens duomenų valdytojas – UAB „Naganas“ buveinės adresas: Lietuvininkų g. 18, LT-99184 Šilutė, kuris yra 2017-06-12 įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas registro Nr. P7782.

1.7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant www.skelbimucentras.com. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

1.10.Taisyklės – šios Asmens duomenų tvarkymo taisyklės patalpintos internetinės svetainės www.skelbimucentras.com internetiniame puslapyje.

1.11. Paslaugos teikėjo partneris – juridinis asmuo, serverių – svetainės talpinimo (el. parduotuvių nuomos paslaugų teikėjai), mokėjimo/aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės).

1.12. Paskyra – Kliento prisiregistravimo prie www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir skelbimų patalpinimo istoriją sauganti sąskaita.

1.13. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Taisyklėse numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo nuostatos Klientui naudojantis interneto svetainės teikiamomis paslaugomis.

2.2. Taisyklės skirtos apsaugoti ir ginti internetinės svetainės Klientų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

2.3. Klientas laikomas susipažinusiu su šiomis Taisyklėmis ir jas perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Sutikimas duodamas registruojantis pažymint varnelę „Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku“.

2.4. Su Taisyklėmis galima susipažinti ir jas atsispausdinti bet kuriuo metu www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt interneto svetainėse. Apie visus būsimus Taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus Klientai visuomet bus informuoti Taisykles įkeliant į interneto svetainę ir Klientams sudaroma techninė galimybė pirmą kartą jungiantis prie interneto svetainės esant naujai Taisyklių versijai jas perskaityti ir patvirtinti.

III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

3.1. Klientas sutinka, kad skelbimų portalo, el. parduotuvės skelbimų portalo paskyrų sukūrimo tikslu Paslaugos teikėjas tvarkys tokius jo asmens duomenis:

vardą, pavardę
telefono numerį
elektroninio pašto adresą
IP adresą
prekės/paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.)

3.2. Paslaugos teikėjas suteikia Klientui teisę registruojantis www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt interneto svetainėse išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad Paslaugos teikėjas tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkytų jo asmens duomenis:

vardą, pavardę
gimimo datą
elektroninio pašto adresą
telefono numerį
IP adresą.

3.3. Klientas yra atsakingas už aukščiau nurodytų duomenų teisingumą. Klientui suteikiamas Vartotojo ID. Klientas gali bet kuriuo metu:

3.3.1. koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Klientas;

3.3.2. kreiptis į Paslaugos teikėją elektroninio pašto adresu info@naganas.com dėl Paskyros panaikinimo.

3.4. Jei Klientas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 3.2. punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros tikslu, Klientas turi prisijungti prie savo Paskyros, esančios interneto svetainėje ir Paskyros lange „Mano duomenys“, turi nuimti varnelę, esančią prie teiginio „Naujienos el. paštu“, ir/ar teiginio „Naujienos SMS“, bei paspausti nuorodą „Atnaujinti“. Taip pat visais atvejais Klientas gali rašyti elektroninį laišką adresu info@naganas.com arba skambinti tel. numeriu +37065661454 ir nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių. Elektroninių laiškų ir/arba SMS žinučių siuntimas nutraukiamas tik Kliento aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

3.5. Paslaugos teikėjas patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Klientams interneto svetainės www.skelbimucentras.com teikiamas paslaugas. Paslaugos teikėjas taip pat patvirtina, jog Kliento nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Klientas suteiks ir nepanaikins.

3.6. Paslaugos teikėjas, Asmens duomenis naudotinus skelbimų portalo, el. parduotuvės skelbimų portalo paskyrų sukūrimo tikslu nustato saugojimo trukmę – dveji kalendoriniai metai nuo paskutinio prisijungimo prie savo Paskyros, esančios www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt interneto svetainėse.

3.7. Paslaugos teikėjas, Asmens duomenis naudotinus Tiesioginės rinkodaros tikslu nustato saugojimo trukmę – dveji kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.

3.8. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

3.8.1. jei yra Kliento sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

3.8.2. teikiant paslaugas – Paslaugos teikėjo partneriams nurodytiems 1.11 punkte;

3.8.3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

3.8.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.9. Klientas turi šias teises:

3.9.1. pateikęs užklausą Paslaugos teikėjui raštu (paštu, el.paštu) susipažinti su Paslaugos teikėjo turimais savo Asmens duomenimis.

3.9.2. pateikęs užklausą Paslaugos teikėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus.

3.9.3. pateikęs prašymą Paslaugos teikėjui raštu, elektroninio pašto adresu info@naganas.com ar telefonu +37065661454 reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos teisės aktų, ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Taisyklėse numatytus atvejus.

3.9.4. nesutikdamas su Taisyklėmis, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Klientas neturės galimybės naudotis teikiamomis internetinės svetainės paslaugomis.

3.9.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Taisyklių 3.5. punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.10. Klientas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami skelbimų portalo, el. parduotuvės skelbimų portalo paskyrų sukūrimo tikslu ir kad jo Asmens duomenys bus perduoti Paslaugos teikėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.11 punkte.

3.11. Paslaugos teikėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi interneto svetainės paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šių Taisyklių 3.13 punkte bei esant teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimas juos saugoti.

3.12. Klientas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Paslaugos teikėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Paslaugos teikėjo vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Kliento pateiktais duomenimis buvo:

pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar
buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas,
jeigu Paslaugos teikėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Klientu, ar jeigu Paslaugos teikėjas yra pastebėjęs atitinkamo Kliento padarytus Taisyklių pažeidimus
ar/ir esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.13. Asmens duomenys dėl 3.12 punkte nurodytų veiksmų sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

3.14. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Klientas turi pateikti Paslaugos teikėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Paslaugos teikėjui tiesiogiai adresu Lietuvininkų 18, Šilutė, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@naganas.com iš Taisyklių 3.1 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso. Paslaugos teikėjas, gavęs tokį Kliento prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Klientui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisako juos atlikti. Kliento prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

4.1. Klientas suteikia teisę Paslaugos teikėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse.

4.2. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Kliento Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Paslaugos teikėjas iš Kliento gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Taisyklėse numatytais būdais nedelsiant sustabdo Kliento Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau Paslaugos teikėjas turi teisę netrinti Asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.2. Klientas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs Paslaugos teikėjui tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis Paslaugos teikėjas surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Kliento Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Klientas turi iš anksto kreiptis į Paslaugos teikėją elektroniniu pašto adresu info@naganas.com.

4.3. Paslaugos teikėjas gavęs Kliento 4.2. punkte nurodytą paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Kliento prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kliento kreipimosi gavimo dienos. Duomenys neatlygintinai teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

4.4. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Klientas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugos teikėją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

4.5. Klientas internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis gali naudotis tik prisiregistravę, todėl Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros. Paslaugos teikėjas turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Kliento, kuris kreipėsi, asmenybę.

4.6. Jeigu Paslaugos teikėjas abejoja Kliento pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šio Kliento Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

V. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

5.1. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiamas Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Europos Sąjungos teisės aktai, kiti, asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, įmonės vidinės procedūros, nustatančios įmonės Asmens duomenų tvarkymo principus bei taisykles ir Paslaugos teikėjo prisiimtus įsipareigojimus dėl Asmens duomenų tvarkymo.

5.2. Paslaugos teikėjas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias Asmens duomenų apsaugos priemones:

Organizacinės:

5.2.1. Paslaugos teikėjas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas.

5.2.2. Duomenų valdytojo darbuotojas apie bet kokį Asmens duomenų pažeidimo faktą (kurį atliko pats arba sužinojo apie tokį faktą) nedelsdamas turi internetinės svetainės vadovą. Informacija apie įvykusį Asmens duomenų pažeidimo faktą (fakto apibūdinimas, data, atsakingas darbuotojas, atsakingo darbuotojo pasiaiškinimas) pateikiama raštu.

5.2.3. Internetinės svetainės vadovas sprendžia dėl Asmens duomenų apsaugos pažeidimo laipsnio, žalos ir kitus su įvykusiu Asmens duomenų apsaugą pažeidusio įvykio pasekmes ir užtikrinti, kad ateityje tokių įvykių daugiau neįvyktų.

5.2.4. Esant bent vienam iš žemiau pateiktų pažeidimų, internetinės svetainės vadovas ar paskirtas atsakingas asmuo, kuo skubiau, bet ne vėliau bei 72 val. informuoja Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją apie įvykusį pažeidimą bei nurodo, koks yra pažeidimo laipsnis bei kokių priemonių buvo imtasi pažeidimui pašalinti:

neteisėto Asmens duomenų pakeitimo
neteisėto atskleidimo ar sunaikinimo
asmens tapatybės vagystės ir/ar sukčiavimo

5.2.5. Darbuotojai, tvarkantys Asmens duomenis tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu, privalo naudotis tik jam priskirtu ir žinomu prisijungimo prie duomenų bazių/serverių slaptažodžiu, pasitraukus iš darbo vietos užrakinti kompiuterį, tokiu būdu išvengiant galimybės atskleisti Asmens duomenis teisėto intereso neturintiems asmenims.

5.2.6. Darbuotojai, tvarkantys Asmens duomenis sugalvoja slaptažodį, kurį turi sudaryti didžios, mažosios raidės ir skaičiai, duomenų neturi būti mažiau nei 8 (aštuoni). Slaptažodžio negalima užsirašyti. Slaptažodžio nenaudoti kelioms sistemoms. Draudžiama naudoti kito asmens slaptažodį ir vardą siekiant prisijungti prie kompiuterinių ar kitų sistemų.

5.2.7. Darbuotojai privalo saugoti savo slaptažodį, niekam jo neatskleisti, pareikalavus sistemai, ar manant, jog slaptažodis tapo žinomas kitiems asmenims, jį pakeisti. Taip pat, privalo užtikrinti, kad Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra Asmens duomenų, būtų saugomos rakinamose spintose, seifuose arba kambariuose, kad dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenų, nebūtų laikomi visiems prieinamoje, matomoje vietoje.

5.2.8. Internetinės svetainės vadovas užtikrina, kad darbuotojai būtų susipažinę su Asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais, Taisyklėmis, kitomis procedūromis, įmonės komerciniais tikslais su klientais sudarytų sutarčių pagrindu prisiimtais įsipareigojimais, kiek tai susiję su tinkamu, saugiu ir teisėtu Asmens duomenų tvarkymu.

Techninės

5.2.9. Paslaugos teikėjo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai), su kuriais visais atvejais yra sudaromos rašytinės sutartys ir kurie pagal jas teikia techninio aptarnavimo, IT sprendimų paslaugas, užtikrina įmonės duomenų bazių apsaugą nuo neteisėtų prisijungimų (tiek vidinių, tiek išorinių), žalingų programų, veiksmų, kuriais galima būtų pažeisti Asmens duomenų teisinę apsaugą. Privalomai užtikrina, jog techninės ir programinės įrangos apsaugos priemonės užtikrintų operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą, kopijavimo sistemos nustatymą ir nustatytos tvarkos laikymosi kontrolę.

5.2.10. Prieigos prie duomenų bazių, kuriuose yra Asmens duomenų, suteikiamos tiems Paslaugos teikėjo darbuotojams, kuriems tokios prieigos būtinos jų darbinėms funkcijoms vykdyti. Už prieigų suteikimo organizavimą atsako internetinės svetainės vadovas arba įgaliotas asmuo.

5.2.11. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Klientų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

5.2.12. Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas).

5.3. Klientas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Klientas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Paslaugos teikėją.

VI. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

6.1. Norėdamas Klientui pasiūlyti visavertes internetinėje svetainėje siūlomas paslaugas, Paslaugos teikėjas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Skelbimu centras svetainėje slapukai įdiegiami siekiant vienintelio tikslo – suteikti galimybę naudotis siūlomomis funkcijomis arba jas patobulinti ir padėti naudotojui naršyti svetainėje.Naudodamiesi mūsų svetaine Jūs sutinkate dėl Slapukų naudojimo.

6.2. Užblokavus, pašalinus ar išjungus slapukus. Interneto svetainė www.skelbimucentras.com, www.skelbimucentras.ru, www.skelbimucentras.lt tinkamai ir ar visiškai neveiks. Jūsų nustatytos parinktys bus pašalintos arba tinkamai neveiks. Dėl šių priežasčių, nerekomenduojame Klientui išjungti slapukų. Daugumą slapukų nustatyti taip, kad nebūtų įrašomi jūsų įrenginyje.

VII.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės talpinamos internetinės svetainės skiltyje „Informacija lankytojui“. Klientas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis pažymi varnelę, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, jas perskaitė ir sutinka su Asmens duomenų tvarkymu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

7.2. Šios Taisyklės peržiūrimos kartą per 1 (vienus) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.

7.3. Šios Taisyklės įsigalioja 2017 m. birželio 19d. Apie bet kokius Taisyklių pakeitimus bus informuojama šių Taisyklių 2.4 punkte numatyta tvarka.

 

2017-06-19 patvirtinta UAB Naganas direktoriaus įsakymu Nr. V-02/2017

Duomenų patvirtinimas

1. Duomenų tvirtinimas.

Pardavėjas užsiregistravęs svetainėje www.skelbimucentras.com privalo patvirtinti savo duomenų tikrumą.

Savo duomenų tikrumą patvirtina sumokėdamas vieną eurą.

Skelbimu centro svetainės registruotas vartotojas sutikdamas sumokėti vieną eurą patvirtina:

- savo duomenų tikrumą;

- suteikia saugą savo pirkėjui perkant prekes;

- suteikia saugą savo pirkėjui parduodant prekes.

 

2. Registruoto vartotojo duomenų tikrinimas.

Patikrinama ar registruotas svetainėje vartotojas yra tikras, jo duomenys tikri.

Vartotojas pateikęs klaidingus duomenis bus blokuojamas.

 

3. Blokuoto vartotojo sugrąžinimas.

Kreiptis: info@skelbimucentras.com

 

4. Jūsų duomenų apsauga.

Informuojame, jog turime išduotą Valstybinės duomenų inspekcijos leidimą Nr. P7782, skirtą tvarkyti pirkėjų ir pardavėjų (asmens) duomenis, pateikiamus portale.

Informacija apie asmens duomenų saugumą skaityti skiltį Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

 

Visais klausimai, kreiptis: info@skelbimucentras.com

Naudotis svetaine skelbimucentras.com saugu!